mandag 10. april 2017

Huset vårt i Pilebakken

Huset ble ført inn i grunnboken som hus nr. 8 i Brevik, i 1833.
Søren Marcussen festet denne tomt av Inger sal. Chrystie som eide hele Breviks grunn.
Tomten var da allerede bebygd og Søren Marcussen bodde her.

Folketellingen i 1801: 
Søren Marcussen 37 år, huseier og matros. Gift i 1786 med Ingeborg Frantzdatter 44 år.
Barn: Marcus Sørensen 10 år og Else Sørensdatter 4 år.
Else Sørensdatter 58 år mandens mor enke etter første ekteskap.
Mari Anfindsdatter 79 år losjerende ugift nyder almisse.
Johanne Christophersdatter 64 år losjerende ugift nyder almisse.

Fra Brevik Årbok 2012: 
Grunnseddel fra 1833 med årlig grunnleie på 80 skilling ble først tinglyst 26. mai 1875.
Grunnseddel ble utstedt i 1833 til Søren Marcusen, innen kort tid ble det notert i grunnboka at eiendommen ble overtatt av til Hans Guldbrandsen.
Tomten hadde en størrelse på 44,5x34x17x14,5 alen.
Grunnleien ble i 1833 satt til 80 skilling med innbetaling på lille julaften.
Selv om grunnseddel og leieforhold ble utstedt i 1833 ble den ikke tinglyst før 26. mai 1875. En må derfor anta at det har vært samme familie som har bebodd eiendommen i tidsrommet 1833 til 1875.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.