søndag 29. januar 2017

Vi leter etter eldre mønepanner

Har vært så heldige og fått tak i eldre teglstein.
Denne har tidligere vært på et hus i Brevik. Reddet - og lagret i Bamble.
Nå skal den tilbake til Brevik igjen. Vi gleder oss til våren!

Nå leter vi etter ca 25 eldre mønepannerTAKTEKKING  i "BREVIK BYGGESKIKKVEILEDER"
Taket blir ofte beskrevet som husets femte fasade, og bakkene i Brevik gjør
at takflatene blir mer synlige enn vanlig. Noen tiår tilbake var alle takene i
Brevik grå på grunn av sementstøv fra Norcem, men taktekkingen har nå
stort sett fått igjen sin opprinnelige farge.
På 1700- og 1800-tallet var alle hus i Brevik tekket med tegltakstein, og
på de mest påkostede var det glassert tegl. I mellomkrigstiden kom de
første takene med flat sementstein og det kom bølgeblikk på uthus og
næringsbygg. I nyere tid har vi fått betongtakstein i ulike former og farger,
samt sortmalte metallplater med utseende som takstein.
Når tak skal utbedres kan ofte deler av det gamle tekkingsmaterialet
brukes om igjen. Teglstein får over tid et fint fargespill som er med på
å gi bygningsmiljøet et alderspreg. Er det ikke nok gammel takstein til
hele taket kan det vurderes å samle brukbar stein på den mest synlige
takflaten og legge ny takstein på motsatt side. Dersom det skal kjøpes
inn ny tegltakstein må leverandøren garantere at den er frostsikker iht.
Norsk Standard NS-EN 1304. Et tegltak stiller også krav til kvaliteten på
undertaket og lektene, så hør gjerne med fagfolk hvilke materialer som er
best egnet.
Ved utbedring av gamle tak er det viktig å velge et tids- og stilmessig
riktig materiale, både når det gjelder materialbruk, form og fargebruk. Et
skifertak må ikke byttes ut med moderne betongstein eller shingel med
skiferutseende. Enkelkrum tegl må ikke ertstattes med betongstein eller
dobbelfalset teknisk tegl, eller for den saks skyld med glassert stein som
gir et “finere” uttrykk enn det som er antikvarisk riktig. Sorte metallplater
med taksteinsform er også et fremmedelement i Brevik.
Om det skulle være behov for mer omfattende reparasjoner på taket så
vær nøye med at takutstikk ikke endres, og at detaljering av vindskier,
gesimser og vannbord opprettholdes. Et karakteristisk trekk på flere hus
i Brevik er takflater som har en bue ned mot takfoten, ofte betegnet som
“kinavipp”. Her må vindskier og gesimser følge den samme buen, og som
med kledningsbord skal synlige overflater på treverk være glatthøvlet.
Takrenner, takfotbeslag og nedløpsrør skal være av metall, fortrinnsvis
sink, som males i samme farge som treverket bakenfor. Plasttakrenner
hører ikke hjemme på hus i Brevik.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.